szczercow3Warsztaty dziennikarskie to oferta stworzona z myślą o wszystkich, którzy pragną spróbować swoich sił w dziennikarstwie.
Organizowane są na zamówienie szkół, bibliotek, stowarzyszeń, uniwersytetów trzeciego wieku, a także urzędów pracy czy urzędów gmin.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

* Jak pisać, a jak redagować teksty?
* Jak ilustrować je swoimi zdjęciami?
* Jak sprawić, aby pisanie było ciekawe i przyciągało czytelników?
* Jakie zadawać pytania rozmówcom, a jakich lepiej nie zadawać?
* Czy tytuł ma znaczenie?
* Co to jest lead, co to śródtytuł i po co jest w tekście “ramka”?
* Skąd czerpać pomysły i co to znaczy, że “tematy leżą na ulicy”?
… i wielu, wielu innych rzeczy.

Zajęcia to nie tylko teoria, ale i praktyka.

Czas trwania zajęć, tematyka i ich cena dostosowywane są do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Można zamówić cykl, którego efektem będzie przygotowanie gazety.

Można zamówić warsztaty z myślą o… rzecznikach prasowych. Jak kontaktować się z mediami? Jakie informacje słać, a jakie można sobie darować? Jak redagować informacje prasowe dla gazet i redakcji internetowych, a jak dla radia czy telewizji. Najczęstsze błędy popełniane przez rzeczników.

Warsztaty dziennikarskie prowadzi Małgorzata Karolina Piekarska – dziennikarka prasowa i telewizyjna z przeszło dwudziestoletnim stażem, a organizuje działająca od wielu lat Agencja Autorska AUTOGRAF współpracująca z najlepszymi w kraju autorami – m.in. dziennikarzami i pisarzami.

O warsztatach napisano:

Artykuł dla dzieci, piszemy tak jak dla dziecka. Dziennikarz powinien być bezstronny. Relacja to inna nazwa reportażu. Prawda czy fałsz? Na początku, uczestnicy warsztatów rozwiązali quiz wiedzy. Następnie Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka, blogerka, dziennikarka prasowa i telewizyjna związana z TVP Warszawa, zdradziła młodym dziennikarzom jak przeprowadzić wywiad telewizyjny a jak prasowy, dlaczego oprócz dyktafonu każdy dziennikarz powinien mieć przy sobie notes i co wpływa na popularność blogów. (Źródło: Nasz Racibórz)

wrzesniaRedaktorka przekonywała, że wywiad jest kluczowym sposobem zdobywania informacji i dlatego należy się do niego dobrze przygotować – nie wystarczy tylko dyktafon. (…) Nastolatków zaskoczyło, że dziennikarz nie zawsze musi być obiektywny. Pisząc recenzję, felieton albo prowadząc program publicystyczny może ujawnić swoje poglądy. – Dziennikarstwo nie jest jednowymiarowe, każdy może znaleźć miejsce dla siebie, wybrać formę wypowiedzi, która najbardziej mu odpowiada – przekonywała prowadząca. (…) Dziennikarstwo prasowe jest zdecydowanie trudniejsze, bo szybko się okazuje, kto umie pisać, a kto nie.
(Źródło: Nasze Miasto)

Uczestnicy – młodzież szkół ponadgimnazjalnych Krosna – poznali m.in. zasady, którymi należy się kierować wykonując zawód dziennikarza i cechy, którym odpowiada dobrze napisany reportaż prasowy. Tytuł nie może być nudny, oczywisty, a o wydarzeniu trzeba pisać tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił, dobrze jest wprowadzić wypowiedzi specjalistów; jeśli znajdziemy bohatera, to pokażmy, czym on się różni od tego opisanego w innych tekstach – mówiła prowadząca warsztaty Małgorzata Karolina Piekarska. (…) Pisząc tekst musimy pamiętać zarówno kto jest jego bohaterem, jak i odbiorcą – zasady prawdy – niezniekształcania faktów, obowiązują każdego dziennikarza – mówiła M. K. Piekarska. W trakcie warsztatów omówiła również reportaże przygotowane wcześniej przez uczestników.
(Źródło: Biblioteka Publiczna w Krośnie ) 

jaslo-spotkanie02Czy artykuł dla kobiety pisze się tak samo jak artykuł dla dziecka? Co to jest adiustacja? Czy do każdego wywiadu trzeba się przygotować?  Czy felieton to najłatwiejsza forma dziennikarska? To zaledwie pięć z bardzo wielu pytań na które próbowali odpowiedzieć przyszli dziennikarze podczas spotkania z Małgorzatą Karoliną Piekarską.
W trakcie spotkania zorganizowanego siedemnastego marca 2009 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, uczestnicy – młodzież z Gimnazjum nr 1 w Jaśle – poznali m. in. zasady którymi powinien kierować się człowiek wykonujący zawód dziennikarza i cechy dobrze napisanego felietonu oraz porządnie przeprowadzonego wywiadu. To nieprawda, ze felieton to najłatwiejsza forma dziennikarska, bo pisze się o niczym. Zadaniem felietonu jest skłonienie do refleksji, wkurzenie, wywołanie burzy mózgu oraz rozbawienie. Bardzo często jeden felieton budzi skrajne emocje – mówiła bohaterka spotkania.
(Źródło: Marta Gąsiorowska / MBP w Jaśle)

Spo­tkaczluchow5­nia roz­po­czy­nały się krót­kim quizem dzien­ni­kar­ski dla mło­dzieży. Uczest­nicy zasta­na­wiali się mię­dzy innymi
• Czy arty­kuł dla kobiety pisze się tak samo jak arty­kuł dla dziecka?
• Co to jest adiu­sta­cja?
• Czy do każ­dego wywiadu trzeba się przy­go­to­wać?
• Czy felie­ton to naj­ła­twiej­sza forma dzien­ni­kar­ska?
Pod­czas spo­tkań pisarka przy wyko­rzy­sta­niu pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej przy­bli­żyła nam swoją naj­now­szą książkę pt. “Kurs dzien­ni­kar­stwa dla samo­uków”. To napi­sana w for­mie felie­to­nów z pro­po­zy­cjami ćwi­czeń książka, będąca rodza­jem pod­ręcz­nika, ale też podróży przez dzien­ni­kar­stwo.
(Źródło: MBP w Człuchowie)